Quy trình mua BHYT

Quy trình mua BHYT tự nguyện tại PKĐK Pháp Anh

          Để tham gia mua BHYT tự nguyện tại PKĐK Pháp Anh, đối tượng mua bảo hiểm phải là người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn TP HCM, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại TP HCM trên địa bàn các quận đã mở bán.

          Hiện nay, PKĐK Pháp Anh đã mở bán BHYT cho khu vực quận 5, quận 6, quận 10, quận 11, quận Bình Tân, quận Bình Chánh.

          Các hồ sơ cần thiết để đăng ký mua BHYT tự nguyện bao gồm:

  1. Sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú) của cả hộ gia đình.
  2. Chứng minh nhân dân của các thành viên trong gia đình.
  3. Thẻ BHYT photo của thành viên đã có BHYT trong gia đình.

Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại PKĐK Pháp Anh

          Phòng khám Đa khoa Pháp Anh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu với mã là 79-053. Các dịch vụ bảo hiểm mà PKĐK Pháp Anh đang cung cấp bao gồm:

−     Đại lý BHYT hộ gia đình và tự nguyện.

−     Làm thủ tục gia hạn BHYT.

−     Chuyển đổi nơi đăng ký BHYT.

−     Khám chữa bệnh BHYT.