Phụ trách chuyên môn

1.      Bác sĩ Thái Văn Thành

Chức vụ: Giám đốc.

Chuyên khoa: Nội tổng quát.

Chứng chỉ:

Bác sĩ y khoa - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2003.

Kinh nghiệm:

      Bác sĩ khoa Niệu - Trung tâm Y khoa Medic Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2004 - 2010.

      Bác sĩ y khoa - Phòng khám Đa khoa Hoàng Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2010 - 2013.

      Bác sĩ y khoa - Phòng khám Đa khoa Pháp Anh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2013 - Nay.

2.      Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Trưởng phòng khám - Phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Chuyên khoa: Nội tổng hợp.

Chứng chỉ:

Bác sĩ Đa Khoa -  ,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1993.

Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1 – Học viện Quân Y Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2008.

Kinh nghiệm:

      Kỹ thuật viên Sinh hóa – Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1983 – 1993.

      Bác sĩ Khoa Nội tổng quát (Trại 22A) – Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1993 – 2001.

      Bác sĩ Khoa Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2001 – 2008.

      Bác sĩ chính Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2008 – 2013.

      Bác sĩ Khám bệnh - Phòng khám Đa khoa Pháp Anh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2013 - Nay.

3.      Bác sĩ Lâm Kim Phượng

Chức vụ: Bác sĩ khám bệnh.

Chuyên khoa: Nội tổng hợp.

Chứng chỉ:

Ngành Y – Học viện Quân Y Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam, 1989.

Kinh nghiệm:

      Bác sĩ điều trị, Phó Chủ nhiệm Khoa, Chủ nhiệm Khoa, Đại tá – Phó Giám đốc bệnh viện 7A, Chịu trách nhiệm về chuyên môn Khối Nội - Học viện Quân Y Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam, 1989 – 2013.

      Đại tá, Phó phòng Quân Y – Quân khu 7, Hà Nội, Việt Nam, 2013 - 2014.

      Bác sĩ Khám bệnh - Phòng khám Đa khoa Pháp Anh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2017 - Nay.

4.      Bác sĩ Vũ Quang Phụng

Chức vụ: Bác sĩ khám bệnh.

Chuyên khoa: Nội Thần kinh.

Chứng chỉ:

Bác sĩ y khoa - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1983.

Kinh nghiệm:

      Bác sĩ điều trị công tác tại khoa Nội Thần Kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1984 – 2007.

      Bác sĩ chính công tác tại khoa Nội Thần Kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2007 – 2009.

      Bác sĩ khoa Nội Thần kinh, làm theo chế độ Hợp đồng lao động tiếp tục sau nghỉ hưu - Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2009 – 2010.

      Bác sĩ Khám bệnh - Phòng khám Đa khoa Pháp Anh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2016 – Nay.