Liên hệ
Phòng Khám Đa Khoa Pháp Anh
Điện thoại: 028.39272 666
Fax: 028.39272 555
Hotline: 090 6843118
Email: dkphapanh@gmail.com
Địa chỉ: 222 – 224 – 226 Nguyễn Duy Dương, phường 4, quận 10, TP HCM, Việt Nam.
 
Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Pháp Anh
MST: 0312211260
Điện thoại: 028.39272 666
Fax: 028.39272 555
Email: dkphapanh@gmail.com
Địa chỉ: 222 – 224 – 226 Nguyễn Duy Dương, phường 4, quận 10, TP HCM, Việt Nam.